Search
Close
Search
 
  • home
  • About GSC
  • Faculty
  • International Scholars

About GSC

International Scholars

Search article
All

more 섬네일

Associate professor Yin Hengbin(윤형빈)

more ZHAO Longkai

Finance ZHAO Longkai
  • 관심분야 Finance

more WANG Min

Economics WANG Min
  • 관심분야 Economics

more YE Kangtao

Accounting YE Kangtao

more LU Wei

Marketing LU Wei

more WU Aiqi

Strategy & Entrepreneurship WU Aiqi